Νέος αθλητικός νόμος 4726/2020

Δημοσιεύτηκε στις 18/9/2020 και ισχύει ο νέος υπ. αριθ. 4726 αθλητικός νόμος (ΦΕΚ 181 Α΄ 18/9/2020).

Με το νέο νόμο ρυθμίζονται ο τρόπος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών των σωματείων, ενώσεων, ομοσπονδιών, τα κωλύματα και οι περιορισμοί εγγραφής μελών, η λειτουργία των οργάνων διοίκησης, η συμμετοχή των αντιπροσώπων των σωματείων στα όργανα διοίκησης των ενώσεων και των ομοσπονδιών, θέματα που αφορούν στη χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης των σωματείων, ο τρόπος διεξαγωγής των ΓΣ.

Για να τον διαβάσετε πατήστε εδώ.