Νομοθεσία

Νομοθεσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Για να κατεβάσετε ή να δείτε το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του συνδέσμου μας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Αθλητικός Νόμος

Για να κατεβάσετε και να δείτε τον Αθλητκό Νόμο  Ν2725/99 πατήστε εδώ, ενώ για να δείτε τον νέο τροποποιημένο Νόμο Ν3057/02 πατήστε εδώ.

Υποκατηγορίες

Αθλητικός Νόμος

Κανονισμός Διαιτησίας

Καταστατικό