Νέα Βελτιωμένη έκδοση του FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021

Η FINA κυκλοφόρησε  την νέα βελτιωμένη έκδοση του Βιβλίου FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021 με αρκετές και σημαντικές προσθήκες. Η FINA συνεχίζει την προσπάθεια να βελτιώνει και να αποσαφηνίζει δύσκολα σημεία των κανονισμών. 

Ο ΣΕΔΥ προσπαθώντας να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή, μετέφρασε ένα μεγάλο μέρος των οδηγιών που παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. 

Για να δείτε το FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021 στην πρωτότυπη μορφή πιέστε εδώ.

Για να δείτε αποσπάσματα των Οδηγιών στα ελληνικά πιέστε εδώ.