Η FINA κυκλοφόρησε το Νέο FINA WATER POLO MANUAL 2019 -2021

Η FINA κυκλοφόρησε το νέο Βιβλίο FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021 με αρκετές και σημαντικές αλλαγές.

Είναι η 4η φορά μέσα στην ίδια χρονιά που η FINA αλλάζοντας το FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021 προσπαθεί δίνοντας διευκρινίσεις και οδηγίες, να αποσαφηνίσει δύσκολα σημεία των κανονισμών. Επιδεικνύοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της τρομερά αντανακλαστικά προσπαθεί να κάνει τους κανονισμούς πιο εύκολους και κατανοητούς, φωτίζοντας αρκετές "γκρίζες περιοχές" των κανονισμών. Ο ΣΕΔΥ προσπαθώντας να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή μετέφρασε ένα μεγάλο μέρος των οδηγιών που παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον. 

Για να δείτε το FINA WATER POLO MANUAL 2019 - 2021 στην πρωτότυπη μορφή πιέστε εδώ.

Για να δείτε αποσπάσματα των Οδηγιών στα ελληνικά πιέστε εδώ.