Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ

Μετά την διενέργεια των εκλογών την Κυριακή 21 Μαρτίου του 2021, κατά την πρώτη συνεδρίασή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση.

Πρόεδρος

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

Ταμίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

Αναπληρωτής Ταμίας

ΜΠΟΥΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ