Τακτική Γενική Συνέλευση

logo sedy

 Αρ. πρωτ.   674/19                                                                      Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ (ή) Συνάδελφε,

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης κατά την 28η συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2019  και σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ 2 του Καταστατικού του, με απόφασή του καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο LONDON επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος 38 στη Γλυφάδα.

 

   Κάθε μέλος ύστερα από πάροδο ενός (1) έτους και πλέον από την εγγραφή του, κατά την ημέρα της Γ.Σ., έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συνδέσμου (άρθρο 4. παρ 2 και 5) και εφόσον είναι ταμειακά εν τάξει.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ενστάσεις για συμμετοχή μελών στη Γ.Σ.
  3. Επικύρωση των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 05/11/2018
  4. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ.
  5. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ.
  6. Τοποθετήσεις μελών επί του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
  7. Έγκριση ή μη του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  8. Έγκριση ή μη του Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

   Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού ταμειακά εν τάξει μελών.

   Θα ακολουθήσει δεξίωση με την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου και τις Βραβεύσεις των μελών.

                                                           Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                          

   ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΔΑΛΙΑΝΗ                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ