Δελτίο Τύπου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - 03.11.2019

Σήμερα Κυριακή 03 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε μέσα σε άριστο κλίμα η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας με θέματα:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ενστάσεις για συμμετοχή μελών στη Γ.Σ.
 3. Ανάγνωση του Προϋπολογισμού του έτους 2020 και συζήτηση.
 4. Έγκριση του Προϋπολογισμού 2020.
 5. Ανάγνωση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019.
 6. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019.
 7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή συμπληρωματικών εκλογών.
 8. Συμπληρωματικές εκλογές, κατ, άρθρο 8 παρ. 5 του Καταστατικού του Συνδέσμου, για την ανάδειξη ενός τακτικού και έξι αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Με απόλυτη πλειοψηφία εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμού του έτους 2020 καθώς και η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2019.

Στις συμπληρωματικές εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη ενός τακτικού και έξι αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τα αποτελέσματα ήταν:

Ιωαννίδης Πρόδρομος
Κατσώνης Ανδρέας 
Κραβαρίτης Γεώργιος - Λάμπρος 
 Κυράνης Κωνσταντίνος
Πολυχρονόπουλος Γεώργιος - Κων/νος  14 
Ποσποτίκης Θεοφάνης  13 

 

Επομένως τακτικό μέλος εκλέγεται ο κ. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος - Κων/νος

Αναπληρωματικά μέλη με την σειρά κατάταξης είναι:

 1. Ποσποτίκης Θεοφάνης
 2. Ιωαννίδης Πρόδρομος
 3. Κυράνης Κων/νος
 4. Κατσώνης Ανδρέας
 5. Κραβαρίτης Γεώργιος - Λάμπρος