Αναστολή δραστηριοτήτων ΣΕΔΥ (Εξετάσεων και Συνεστίασης)

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη σχετική Κ.Υ.Α σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του κορωνοϊού – COVID-19, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα διεξαχθούν οι εξετάσεις της Σχολής Διαιτησίας που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 13:00.

Επίσης αναβάλλεται η συνεστίαση για την κοπή πίτας στο Βόλο που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00.

Για την ημέρα και ώρα που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στην Θεσσαλονίκη καθώς και η Συνεστίαση στο Βόλο θα ενημερωθείτε μόλις σταματήσουν να είναι σε ισχύ τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού