Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Αγαπητέ (ή)  Συνάδελφε,

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του Συνδέσμου  Ελλήνων  Διαιτητών  Υδατοσφαίρισης κατά την 12η συνεδρίαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 και σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ 2 του Καταστατικού του, με απόφασή του καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 16:30 στα Γραφεία της ΚΟΕ, οδός Λεωφόρος Συγγρού 137, Νέα Σμύρνη.

Κάθε μέλος ύστερα από πάροδο ενός (1) έτους και πλέον από την εγγραφή του, κατά την ημέρα της Γ.Σ., έχει το δικαίωμα να ψηφίζει, να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα του Συνδέσμου (άρθρο 4. παρ 2 και 5) και εφόσον είναι ταμειακά εν τάξει.

 

Θέματα  Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Εκλογή  Προεδρείου Γενικής  Συνέλευσης.
  2. Ενστάσεις για συμμετοχή μελών στη Γ.Σ.
  3. Ανάγνωση του Προϋπολογισμού του έτους  2018 και συζήτηση.
  4. Έγκριση του Προϋπολογισμού 2018.
  5. Ανάγνωση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017.
  6. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία ανεξαρτήτου αριθμού ταμειακά εν τάξει μελών.


Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου