Ενημέρωση σχετικά με τους ορισμούς των αγώνων

 

Στα πλαίσια της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του, Ο ΣΕΔΥ άλλαξε τον τρόπο ενημέρωσης των Ορισμών Παρατηρητών, Διαιτητών και Γραμματέων των αγώνων.

 1 

Το εικονίδιο αυτό θα βρίσκεται πάντα επάνω δεξιά κάτω από το ρολόι. Για να πληροφορηθείτε τους αγώνες στους οποίους συμμετέχετε πιέστε το εικονίδιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.