Ελληνικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΥ συγχαίρει τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας κ. Δημήτρη Διαθεσόπουλο, για την εκλογή του στην θέση του Αντιπροέδρου του Bureau της LEN, ως επίσης και σαν μέλος του Bureau της FINA και εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΥ συγχαίρει το μέλος του ΣΕΔΥ και μέλος του Δ.Σ. κ Νικόλαο Σταυρόπουλο, για την εκλογή του σαν μέλος στην Τεχνική Επιτροπή Υδατοσφαίρισης της LEN, και εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.