ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΥ απέσυρε τις Δηλώσεις Ενέργειας των μελών Κουρλιούρου Νικόλαου και Ζαρκάδη Βάγιας από 1ης Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2017, διότι σε αγώνα που είχαν οριστεί από τον ΣΕΔΥ δεν φορούσαν τα ρούχα του Συνδέσμου ως όφειλαν.