Πρόγραμμα Σχολής Διαιτησίας Θεσσαλονίκης

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Σχολή Διαιτησίας στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί από τις 17/01/2020 έως τις 19/01/2020.

Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Μετροπόλιταν.

Το Πρόγραμμα της Σχολής είναι:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/01/2020

 16:30 - 17:00  Κατάθεση Δικαιολογητικών
 17:00 - 17:30  Χαιρετισμοί - Εισαγωγή
 17:30 - 19:30 Παρουσίαση Κανονισμών
 19:30 - 19:50  Διάλειμμα
 19:50 - 21:30  Παρουσίαση Κανονισμών

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/01/2020

 09:30 - 11:00  Παρουσίαση Κανονισμών
 11:00 - 11:20  Διάλειμμα
 11:20 - 13:30  Παρουσίαση Κανονισμών
 13:30 - 16:00  Διάλειμμα
 16:00 - 17:30  Παρουσίαση Κανονισμών
 17:30 - 17:45  Διάλειμμα
 17:45 - 20:00  Παρουσίαση Κανονισμών

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/01/2020

 09:30 - 11:15   Παρουσίαση Κανονισμών
 11:15 - 11:30  Διάλειμμα
 11:30 - 13:30  Παρουσίαση Κανονισμών
 13:30 - 14:30  Διάλειμμα
 14:30 - 16:00  Πρακτική άσκηση στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ