ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαιτητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΔΥ) στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/07/2017 αποφάσισε την διενέργεια Σχολής Διαιτησίας για την περαιτέρω στελέχωση με μέλη (Διαιτητές, Γραμματείς και Χρονομέτρες):

  • Στην Αθήνα στις 1-3/12/2017 παρακολούθηση μαθημάτων και 17/12/2017 διενέργεια γραπτών εξετάσεων.
Read more

Σχολή Διαιτησίας στην Αθήνα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Δ.Υ), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, διοργανώνει Σχολή Διαιτητών -  Γραμματέων - Κριτών - Χρονομετρών στη Αθήνα στις 6-7-8/12/2019.

Στη Σχολή, δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 18 ετών (συμπληρωμένα) και άνω.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Σ.Ε.Δ.Υ. καθημερινά από 09:00 έως 14:30 μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019 :

Read more