ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Γ΄ ΦΑΣΗΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την  Ειδική Προκήρυξη της Γ ΄Φάσης Α1 Γυναικών 2019,της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, παρακαλώ πατήστε εδώ.