Ιδρυτικά Μέλη του ΣΕΔΥ

Αυτή είναι η χειρόγραφη λίστα ονομάτων που ίδρυσαν τον Σύνδεσμό μας στις 17 Δεκεμβρίου του 1982.

idritika-meli