Επιτροπές ΣΕΔΥ

 

 

Ορισμού  Διαιτητών αρμοδιότητας ΣΕΔΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Διαχείρισης του site

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Δημοσίων Σχέσεων

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Κανονισμών και Διενέργειας Σχολών Διαιτησίας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Προμήθειας Ιματισμού

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ :