ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΥ μετά την ανασυγκρότηση της 31ης Ιουλίου του 2019 είναι:

 

Πρόεδρος

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΔΑΛΙΑΝΗ ΠΑΝΑΪΤΣΑ 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Ταμίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αναπληρωτής Ταμίας

ΔΡΙΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

 

ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ