ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΥ μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 21 Μαρτίου του 2021 είναι:

 

Πρόεδρος

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

Ταμίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αναπληρωτής Ταμίας

ΜΠΟΥΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ