ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΕΔΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε είδους βία, τόσο λεκτική ή ψυχολογική, όσο και σωματική. Σύσσωμος ο Σύνδεσμος Διαιτητών καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τον πιο απερίφραστο τρόπο και εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη του  στον προπονητή.

Διαβεβαιώνουμε τους πάντες ότι θα τηρηθεί αυστηρά το Πειθαρχικό δίκαιο του καταστατικού μας, η σχετική νομοθεσία αλλά και τα ισχύοντα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.