Ο Σύνδεσμος μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΣΕΔΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΥ δηλώνει την αντίθεσή του σε κάθε είδους βία, τόσο λεκτική ή ψυχολογική, όσο και σωματική. Σύσσωμος ο Σύνδεσμος Διαιτητών καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τον πιο απερίφραστο τρόπο και εκφράζει την απόλυτη αλληλεγγύη του  στον προπονητή.

Read more

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΔΥ μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν την Κυριακή 21 Μαρτίου του 2021 είναι:

 

Πρόεδρος

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αντιπρόεδρος

ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Γενικός Γραμματέας

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

ΒΑΡΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ

Ταμίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Αναπληρωτής Ταμίας

ΜΠΟΥΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ

Μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΟΣΠΟΤΙΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Επιτροπές ΣΕΔΥ

 

 

Ορισμού  Διαιτητών αρμοδιότητας ΣΕΔΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Διαχείρισης του site

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Δημοσίων Σχέσεων

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Κανονισμών και Διενέργειας Σχολών Διαιτησίας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Προμήθειας Ιματισμού

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : 

 

ΜΕΛΗ : 

 

 

Ιδρυτικά Μέλη του ΣΕΔΥ

Αυτή είναι η χειρόγραφη λίστα ονομάτων που ίδρυσαν τον Σύνδεσμό μας στις 17 Δεκεμβρίου του 1982.

idritika-meli

30 Χρόνια αγώνες

Ο Σ.Ε.Δ.Υ. ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1983. Αναγνωριστήκαμε με την υπ’ αριθ.704/1983 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.  Το καταστατικό μας που εγκρίθηκε με την παραπάνω απόφαση καταχωρήθηκε στα βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου της Αθήνας, αφού τροποποιήθηκε στη συνέχεια:

α) με την υπ’ αριθ. 3065/1986 απόφαση και

β)  με την υπ’ αριθ. 4065/2000 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου.

Σκοποί του Σ.Ε.Δ.Υ.

Οι σκοποί ίδρυσης του Σ.Ε.Δ.Υ. είναι:

  • Η προαγωγή, εξύψωση και κατοχύρωση του λειτουργήματος του διαιτητή και της διαιτησίας της υδατοσφαίρισης.
  • Η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των διαιτητών, καθώς και η προστασία τους κατά την άσκηση του έργου τους.
  • Η ανεξαρτησία και προστασία των διαιτητών από οποιαδήποτε επιρροή ξένη προς τα καθήκοντά τους.
  • Η προσπάθεια για πύκνωση του κλάδου των διαιτητών με ικανά στελέχη.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του.
  • Η διάδοση και η υπηρέτηση της ιδέας του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού γενικότερα και η προσπάθεια για ανάπτυξη του αθλήματος της Υδατοσφαίρισης.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 45 του Ν.2725/1999 « Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» και με την υπ’ αριθ. 6896/9-5-2001 του Υπουργείου Αθλητισμού, αναγνωριστήκαμε ως Ομοσπονδία Διαιτητών Υδατοσφαίρισης με αριθμό Μητρώου ΝΣ 30.