Ορισμοί Διαιτητών

Αναζήτηση και προβολή των ορισμών Διαιτητών, Γραμματέων και Παρατηρητών ανά αγώνα.

Για την αποφυγή προβολής δεδομένων που προέρχονται από την προσωρινή μνήμη (cache) του περιηγητή σας (browser), παρακαλούμε ανανεώστε την σελίδα σε κάθε επίσκεψή σας.

Ενδεικτικά. αν βλέπετε την σελίδα σε

  • Windows: η ανανέωση γίνεται πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + F5
  • Mac/Apple: η ανανέωση γίνεται πατώντας τα πλήκτρα Apple + R ή Command + R
  • Linux: η ανανέωση γίνεται πατώντας τo πλήκτρo F5

Οι παραπάνω τρόποι ανανέωσης είναι οι συνηθέστεροι και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε.

 

wemetrix logo 1000px